ap.io/home

Whāia te iti kahurangi.
Ki te tūohu koe, me he maunga teitei.
Aspire to the highest pinnacles.
If you should bow, let it be to a lofty mountain.

-- Māori proverb.